A | A | A
Rulewski Jan W latach 60. student Wojskowej Akademii Technicznej, represjonowany za sprzeciw wobec reżimu. W 1980 r. pracował w bydgoskim Romecie. W Solidarności od początku. Był szefem jej władz miejskich i regionalnych w Bydgoszczy i członkiem władz krajowych. 19 marca pobity przez milicję podczas słynnych „wydarzeń bydgoskich”. W stanie wojennym internowany, potem aresztowany, został zwolniony w 1984 r.

 

(Za internetową „Encyklopedią Solidarności”)
(R. W., 2010-08-01 06:15:23)
Powiązane tematy
Ważne informacje

Niniejsza notatka stanowi jedynie informację poglądową.

W żadnym przypadku nie stanowi biografii, ani charakterystyki danej osoby.

Osoby wyświetlane w boksie poniżej zostały dobrane przez system na podstawie powiązań z tematami. Ułożenie jest całkowicie niezamierzone i przypadkowe.

Więcej osób