Kazania, homilie, nabożeństwaOd początku towarzyszą Solidarności. Podtrzymują na duchu.
O kolekcji
Podtrzymywały na duchu, przypominały o wartościach ważniejszych niż bieżące interesy polityczne, czasem studziły emocje rozgorączkowanej opozycji. W czasach PRL Kościół katolicki był traktowany jako siła polityczna. Hierarchowie kościelni nie raz pośredniczyli w rozmowach między komunistyczną władzą a Solidarnością. Tak było m.in. w latach 1980-81 i w okresie poprzedzającym Okrągły Stół. Patriotyczne msze były jedną z form demonstracji sprzeciwu wobec panującego w Polsce reżimu.