PZPRGierek, Kania, Jaruzelski próbują zapanować nad strajkami.
O kolekcji
Kiedy i dlaczego gen. Wojciech Jaruzelski apelował o 90 dni spokoju? Jak Edward Gierek komentował na bieżąco strajki z sierpnia 1980 r.? Kim byli i co mówili ówcześni liderzy PZPR we Wrocławiu? W latach 1980-81 rządząca krajem Polska Zjednoczona Partia Robotnicza znalazła się na rozdrożu. Z jednej strony – napierała na nią coraz potężniejsza i śmielsza, oddolna Solidarność. Z drugiej strony – sowieccy zwierzchnicy PZPR nie życzyli sobie liberalizacji w Polsce. Wygrała opcja zamordystyczna. Gen. Jaruzelski wpierw skupił w swoich rękach władzę nad partią, państwem i armią, po czym wprowadził stan wojenny. Echem partyjnych dylematów tamtego okresu są nagrania, które znaleźliśmy w archiwach Radia Wrocław. To nie tylko wypowiedzi kolejnych pierwszych sekretarzy Komitetu Centralnego partii, ale też takich jej prominentnych lokalnych działaczy jak Zdzisław Balicki, prof. Tadeusz Porębski, czy prof. Jarosław Ładosz.