Stan WojennyPodsłuchaj rozmów milicjantów tłumiących zamieszki.
O kolekcji
Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. zakończył trwający kilkanaście miesięcy karnawał pierwszej Solidarności. Na ulice polskich miast wyjechały czołgi. Antykomunistyczne demonstracje były brutalnie tłumione. Opozycja została poddana represjom. Ciekawostką są podsłuchane i nagrane rozmowy milicjantów kierujących akcjami tłumienia zamieszek. Znajdziesz tu też słynne wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego z 13.12.1981. oraz pierwsze oficjalne informacje i komentarze nadawane przez reżimowe media tamtego dnia – o militaryzacji zakładów pracy, ograniczeniu swobody poruszania się, czy o zasadach funkcjonowania Obrony Cywilnej. To były ponure lata. Późniejszy rozwój wypadków pokazał, że stan wojenny jedynie odsunął w czasie nieuchronną klęskę PZPR.