SolidarnośćNa początku lat 80. mówi o niej cały świat. Także Polskie Radio Wrocław.
O kolekcji
Porozumienia sierpniowe, rejestracja statutu związku, wydarzenia bydgoskie, pierwszy zjazd „S”, dramatyczne ostatnie miesiące 1981 r. Posłuchaj nagrań, które dokumentują kolejne etapy krótkich dziejów legalnej Solidarności przed wprowadzeniem stanu wojennego. Znajdziesz tu też zarejestrowane w latach 1980-81 wypowiedzi Władysława Frasyniuka, Józefa Piniora, Jerzego Piórkowskiego (pierwszego szefa wrocławskiej „S”), Karola Modzelewskiego oraz krajowych twórców i liderów związku – jak Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, czy Andrzej Gwiazda. Ciekawostką są nagrania dokumentujące narodziny Solidarności we wrocławskim ośrodku radia i telewizji. Po wprowadzeniu stanu wojennego „S” zeszła do podziemia. Niektórzy jej liderzy byli internowani, inni ukrywali się, więc byli poszukiwani, łapani, skazywani na więzienie. Posłuchaj relacji, które o tym opowiadają.