A | A | A
Pinior Józef Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1980 r. pracował we wrocławskim oddziale NBP. Od początku w Solidarności, członek jej władz regionalnych. W stanie wojennym ukrywał się. Od listopada 1982 r. szef podziemnych władz dolnośląskiej Solidarności – po aresztowaniu Władysława Frasyniuka i Piotra Bednarza. Aresztowany w 1983 r. Do końca lat 80. był kilkakrotnie zamykany i skazywany. W drugiej połowie lat 80. uczestniczył w reaktywacji PPS.

 

(Za internetową „Encyklopedią Solidarności”)
(R. W., 2010-08-01 06:15:23)
Powiązane tematy
Zobacz wszystkie...
Ważne informacje

Niniejsza notatka stanowi jedynie informację poglądową.

W żadnym przypadku nie stanowi biografii, ani charakterystyki danej osoby.

Osoby wyświetlane w boksie poniżej zostały dobrane przez system na podstawie powiązań z tematami. Ułożenie jest całkowicie niezamierzone i przypadkowe.

Więcej osób