A | A | A
Jaruzelski Gen. Wojciech Od II wojny światowej w Wojsku Polskim. W 1956 r. awansowany na stopień generała. W 1960 r. został szefem Głównego Zarządu Politycznego WP, w 1962 r. - wiceministrem obrony, a w 1965 r. - szefem Sztabu Generalnego wojska. Od 1964 r. w KC PZPR, a od 1971 r. - w Biurze Politycznym KC PZPR. Po 1980 r. skupił w swoich rękach ogromną władzę. W latach 1968-1983 minister obrony narodowej. Od 1981 do 1985 r. - premier. A od 1981 do 1989 r. - I sekretarz KC PZPR. 13.12.1981. wprowadził w Polsce stan wojenny. W latach 1985-1989 przewodniczący Rady Państwa. Od 1989 do 1990 r. - prezydent Polski.

 

(Za hasłem w Wikipedii)
(R. W., 2010-08-01 06:15:23)
Powiązane tematy
Ważne informacje

Niniejsza notatka stanowi jedynie informację poglądową.

W żadnym przypadku nie stanowi biografii, ani charakterystyki danej osoby.

Osoby wyświetlane w boksie poniżej zostały dobrane przez system na podstawie powiązań z tematami. Ułożenie jest całkowicie niezamierzone i przypadkowe.

Więcej osób